Ugrás a lap tetejére

A tanév rendje 2019/2020-as tanév

A tanév helyi rendje

 

Az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről alapján:

1. A tanítási év, tanítási napok

 

6.§ (7): A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében, továbbá a 2. § (2) bekezdésében előírt tanítási napok számára figyelemmel – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

2. § (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvan nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap a tanítási napok száma.

Nkt. 30.§ (1) bek.: Az iskolában a tanítási év ötnapos tanítási hetekből áll. A szombat és a vasárnap tanítás nélküli pihenőnap. Tanítás nélküli pihenőnap jár a tanulónak a munkaszüneti napokon is. A tanítási időbeosztás a munkaszüneti napok miatti munkaidő-beosztásnak megfelelően változik, a tanítási év utolsó napját követően pedig legalább hatvan – szakképző iskolában legalább harminc – összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.

Az első félév 2020. január 24-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

 

BALLAGÁS

TANÉVZÁRÓ

Békéscsabai feladatellátási hely – ÁLTALÁNOS ISKOLA

2020. június 19. (péntek) 9.00

2020. június 19. (péntek) 10.00

Békéscsabai feladatellátási hely - SZAKISKOLA

2020. május 30. (szombat) 9.00

2020. június 15. (péntek) 13.00

Gyula, Pánczél Imre Tagintézmény -  ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

2020. június 12. (péntek) 15.00

2020. június 19. (péntek) 11.00

 

 

2. A tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 4. (hétfő).

A téli szünet előtt utoljára 2019. december 20-án (pénteken) kell iskolába menni, az első tanítási nap pedig 2020. január 6-a (hétfő) lesz.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első iskolai nap pedig 2020. április 15. (szerda).

Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

A szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

A tanítási évben – a  tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

Békéscsaba - Általános Iskola (6 nap)

dátum

tevékenység

2019.12.14.

karácsonyi ünnepség előkészítése

2020.02.03.

pályaorientációs nap

2020.03.13.

Tavaszi intézményi programok előkészítése

2020.04.15.

tantestületi kirándulás

2020.04.16.

tantestületi kirándulás

2020.04.17.

tantestületi kirándulás

Békéscsaba - Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola (7 nap)

dátum

tevékenység

2019.12.07.

kommunikációs tréning

2019.12.14.

karácsonyi ünnepség előkészítése

2020.02.03.

pályaorientációs nap

2020.03.13.

konfliktuskezelési tréning

2020.04.15.

tantestületi kirándulás

2020.04.16.

tantestületi kirándulás

2020.04.17.

tantestületi kirándulás

Gyula- Pánczél Imre Tagintézmény Általános Iskola (6 nap)

dátum

tevékenység

2020. március 12.

Pályaorientációs nap

2020. március 13.

Tavaszi intézményi programok előkészítése

2020. április 15-17.

Csapatépítés

2020. május 22.

Gyermeknap

Gyula- Pánczél Imre Tagintézmény Készségfejlesztő Iskola (7 nap)

dátum

tevékenység

2020. március 12.

Pályaorientációs nap

2020. március 13.

Tavaszi intézményi programok előkészítése

2020. április 15-17.

Csapatépítés

2020. május 22.

Gyermeknap

2020. április 30.

Tapasztalatcsere

 

 

3. A munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok körüli munkarend, hosszú hétvégék

 

A tanév rendjéről szóló rendelet 6. § (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak felmentést. Helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére.

Ugrás a lap tetejére