Fontos Információk

Ugrás a lap tetejére

A tanév rendje 2018/2019-es tanév

 

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI

A tanév helyi rendje 2018-2019-es tanév

Tartalom

1. A tanítási év, tanítási napok. 1

2. A tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok. 1

3. A munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok körüli munkarend, hosszú hétvégék. 3

 

Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről alapján:

 

1. A tanítási év, tanítási napok

 

2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2019. május 2.,

a két tanéves képzés esetén 2019. május 24.,

A két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2019. május 31.

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

 

2. A tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

 

Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

A szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel

 

 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

Békéscsaba - Általános Iskola (6 nap)

dátum

tevékenység

2018.október 13.

Tanmenetek, egyéni fejlesztő lapok kidolgozása

2019. február 4.

Pályaválasztási nap

2019. március 14.

 Verbunkos nap

2019. április 24.

Rendszerezés: tanév végi felmérők

2019. április 25

Csapatépítő kirándulás

2019. április 26

Tapasztalatcsere- kirándulás

Békéscsaba - Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola (7 nap)

dátum

tevékenység

2018.10.13.

(DÖK) Tanmenetek ellenőrzése, megbeszélés

2018. 12.20.

Félévi felmérések előkészítése

2018.12.21.

szemléltető eszközök készítése

2019.02.04.

pályaorientációs nap

2019. 04. 24.

csapatépítő kirándulás

2019. 04. 25.

csapatépítő kirándulás

2019. 04. 26.

csapatépítő kirándulás

Gyula- Pánczél Imre Tagintézmény Általános Iskola (6 nap)

dátum

tevékenység

december 19-21.

szemléltető eszközök készítése, félévi felmérések előkészítése, félévi felmérések előkészítése

március 14.

Rendszerezés: tagozatonként feladatlapok

április 26.

pályaorientációs nap

május 31.

gyereknap

Gyula- Pánczél Imre Tagintézmény Készségfejlesztő Iskola (7 nap)

dátum

tevékenység

december 19-21.

szemléltető eszközök készítése

március 14.

Rendszerezés: feladatlapok

április 12.

Koncz Dezső Tanulmányi Verseny lebonyolítása

április 26.

pályaorientációs nap

május 31.

gyereknap

 

 

 

3. A munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok körüli munkarend, hosszú hétvégék

 

A tanév rendjéről szóló rendelet 6. § (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak felmentést. Helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére.

 

Tanévet érintő

munkaszüneti napok

2018. október 23.

Nemzeti Ünnep

2018. november 01.

Mindenszentek

2018. december 25.

Karácsony

2018. december 26.

Karácsony másnapja

2019. január 01.

Új Év első napja

2019. március 15.

Nemzeti Ünnep

2019. április 19.

Nagypéntek

2019. április 22.

Húsvét hétfő

2019. május 01.

Munka ünnepe

2019. június 10.

Pünkösd

 

 

ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK

LEDOLGOZÁSA

2018. 10. 22. hétfő

2018. 10. 13. szombat

2018. 11. 02. péntek

2018. 11. 10. szombat

2018. 12. 24. hétfő

2018. 12. 01. szombat

2018. 12. 31. hétfő

2018. 12. 15. szombat

 

 

 

 

Ugrás a lap tetejére