Ugrás a lap tetejére

A tanév rendje 2021/2022-es tanév

 

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI

TANÉV RENDJE

2021-2022 TANÉV

Tartalom

1. A tanév, tanítási év. 1

2. A tanítási szünetek. 2

3. Tanítás nélküli munkanapok. 2

5. A munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok körüli munkarend. 4

6. Egyéb jeles napok időpontjai a tanév során. 5

7. Beiratkozás időpontja. 6

8. Osztályozó, javító-és pótvizsgák időpontjai 6

9. Szakmai vizsgák időpontja, pedagógusok részvétele a vizsgák lebonyolításában. 7

10. Részvétel az országos mérésekben. 8

 

1. A tanév, tanítási év

 

A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

 a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. május 31.

A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2022/2023. tanítási évben történő feldolgozásáról.

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

 

BALLAGÁS

TANÉVZÁRÓ

Békéscsabai feladatellátási hely – ÁLTALÁNOS ISKOLA

2022.június 18. (szombat)

2022.június 18.(szombat)

Békéscsabai feladatellátási hely - SZAKISKOLA

2022. június 4. (szombat)

2022. június 15.(szerda)

Gyula, Pánczél Imre Tagintézmény -  ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

2022. június 17. (péntek)

2022. június 17.(péntek)

 

 

2. A tanítási szünetek

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

 

3. Tanítás nélküli munkanapok

 

A tanítási évben – a  tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel:

 

 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

Békéscsaba - Általános Iskola, fejlesztő nevelés-oktatás (6 nap)

dátum

tevékenység

2021. december 11.

Pályaorientációs nap

2021. december 20.

Belső szakmai műhelymunka

2021. december 21.

DÖK nap

2022. április 20.

Tantestületi kirándulás

2022. április 21.

Tantestületi kirándulás

2022. április 22.

Tantestületi kirándulás

 

 

Békéscsaba - Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola (7 nap)

dátum

tevékenység

2021. december 11.

Pályaorientációs nap

2021. december 20.

Belső szakmai műhelymunka

2021. december 21.

DÖK nap

2022. március 26.

tréning

2022. április 20.

Tantestületi kirándulás

2022. április 21.

Tantestületi kirándulás

2022. április 22.

Tantestületi kirándulás

Gyula- Pánczél Imre Tagintézmény Általános Iskola (6 nap)

dátum

tevékenység

2021. december 11.

Pályaorientációs nap

2021. december 20.

Belső szakmai műhelymunka

2021. december 21.

DÖK nap

2022. április 20.

Tantestületi kirándulás

2022. április 21.

Tantestületi kirándulás

2022. április 22.

Tantestületi kirándulás

Gyula- Pánczél Imre Tagintézmény Készségfejlesztő Iskola (7 nap)

dátum

tevékenység

2021. december 11.

Pályaorientációs nap

2021. december 20.

Belső szakmai műhelymunka

2021. december 21.

DÖK nap

2022. április 13.

Házi szakmai vizsgafeladatok összeállítása

2022. április 20.

Tantestületi kirándulás

2022. április 21.

Tantestületi kirándulás

2022. április 22.

Tantestületi kirándulás

 

 

5. A munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok körüli munkarend

 

A tanév rendjéről szóló rendelet 6. § (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak felmentést. Helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére.

 

ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK

LEDOLGOZÁSA

2021.12.24. szenteste

2021.12.11. (szombat) tanítás nélküli munkanap

2022. március 14. (hétfő) - munkaszüneti nap

2022. március 26. (szombat)

 

 

6. Egyéb jeles napok időpontjai a tanév során

 

2021. október 6. (szerda) – Az aradi vértanúk emléknapja.

2021. október 23. (szombat) – Az 1956-os forradalom ünnepe.

2021. november 1. (hétfő) – Mindenszentek.

2021. november 4. (csütörtök) – Az emlékezés napja.

2021. november 13. (szombat) – A magyar nyelv napja.

2021. november 25. (csütörtök) – Gulag-emléknap.

2021. december 6. – hétfő – Mikulás

2021. december 24-26. (péntek-vasárnap) Karácsony.

2022. január 1. – szombat – Újév

2022. január 22. (szombat) – A magyar kultúra napja.
2022. február 1. (kedd) – A köztársaság napja.
2022. február 25. (péntek) – A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja.

2022. március 8. – kedd – Nemzetközi nőnap
2022. március 15. (kedd) – Az 1848-as forradalom ünnepe.

2022. április 15. – péntek – Nagypéntek

2022. április 16. (szombat) – A holokauszt áldozatainak emléknapja.
2022. április 17. – vasárnap – Húsvét vasárnap
2022. április 18. – hétfő – Húsvét hétfő

2022. május 1. (vasárnap) – A munka ünnepe.

2022. május 1. – vasárnap – Anyák napja

2022. június 4. (szombat) – A nemzeti összetartozás napja.

2022. június 5. – vasárnap – Gyermeknap

2022. június 5. – vasárnap – Pünkösd vasárnap

2022. június 6. – hétfő – Pünkösd hétfő, 3 napos hétvége
2022. június 19. (vasárnap) – A független Magyarország napja.
2022. július 22. (péntek) – A nándorfehérvári diadal emléknapja.
2022. augusztus 20. (szombat) – Az államalapítás ünnepe.

Zöld Jeles Napok

Szeptember 20. Takarítás világnap
Október 4. Állatok világnapja
Október 21. Földünkért világnap
Március 6. Nemzetközi energiatakarékossági világnap
Március 22. A Víz világnapja
Április 22. A Föld napja
Május 10. Madarak és fák napja
Június 5.  Környezetvédelmi világnap
Június 8. Az Óceánok világnapja
Június 21. A Nap napja
Június 29. A Duna Napja

 

7. Beiratkozás időpontja

 

Általános iskola 7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni.

Szakiskola 2. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján: 2022.06.22-24.

 

8. Osztályozó, javító-és pótvizsgák időpontjai

 

 

2022. január 24-ig

2022. augusztus 31-ig

 

Esély Pedagógiai Központ EGYMI Pánczél Imre Tagintézménye

ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYULA

2022. január 19-20-21.

2022. június 13-14-15.

 

Esély Pedagógiai Központ EGYMI Pánczél Imre Tagintézménye

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

GYULA

2022. január 19-20-21.

2022. június 13-14-15.

 

Esély Pedagógiai Központ EGYMI

ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABA

2022, január 19-20-21.

2022. június 15-16-17.

 

Esély Pedagógiai Központ EGYMI

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

SZAKISKOLA

BÉKÉSCSABA

2022. január 19-20-21.

2022. június 15-16-17.

 

 

 

9. Szakmai vizsgák időpontja, pedagógusok részvétele a vizsgák lebonyolításában

 

2 éves

 parkgondozó

központi írásbeli vizsga:

tervezés alatt

VB elnök

kamara által kijelölt személy

VB tag 1.

kamara által kijelölt személy

VB tag 2.

kamara által kijelölt személy

VB tag 3. (delegált)

Nádasné Gebei Csilla

gyakorlati és szóbeli vizsga: 2022. július,

szervezés alatt, a szokásos módon

VB segítő tanár

Bonyhádi Péter Pál

Írásbeli felügyelő

Sajben-Kenyeres Márta

Írásbeli javító

Bonyhádi Péter Pál

jegyző

Fejes-Povázsay Teodóra

34 622 02

kertész

központi írásbeli vizsga:

tervezés alatt

VB elnök

kamara által kijelölt személy

VB tag 1.

kamara által kijelölt személy

VB tag 2.

kamara által kijelölt személy

VB tag 3. (delegált)

Bonyhádi Péter Pál

gyakorlati és szóbeli vizsga: 2022. július,

szervezés alatt, a szokásos módon

 

VB segítő tanár

Berek Józsefné

Írásbeli felügyelő

Sajben-Kenyeres Márta

Írásbeli javító

Bonyhádi Péter Pál

jegyző

Fejes-Povázsay Teodóra

2 éves

 kerti munkás

gyakorlati és szóbeli vizsga: 2022. július,

szervezés alatt, a szokásos módon

VB elnök

kamara által kijelölt személy

VB tag 1.

kamara által kijelölt személy

VB tag 2.

kamara által kijelölt személy

VB tag 3. (delegált)

Bonyhádi Péter Pál

VB segítő tanár

Lukács Ágnes

jegyző

Fejes-Povázsay Teodóra

 

 

 

10. Részvétel az országos mérésekben

 

1. Országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések):

6. évfolyamon 2022. május 18-31. között,

8. évfolyamon 2022. május 4-17. között,

10. évfolyamon 2022. április 20. és május 3. között lesznek.

2. 8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérést 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között.

A mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

3. A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

 

Ugrás a lap tetejére