Ugrás a lap tetejére

FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS

FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS

Az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 2014. szeptember 1-je óta biztosítja a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszonyban történő fejlesztő nevelés-oktatását.

A békéscsabai feladatellátási helyen az Nkt. 15.§ (2a) c) pontja alapján történik az ellátás megszervezése, azoknak a tanköteles korú tanulóknak, akik a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 5600 Békéscsaba, Degré utca 59. alatti székhelyén részesülnek ápolásban, gondozásban.

A súlyos és halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek annak a tanévnek az első napjától vehetnek részt fejlesztő nevelés-oktatásban, amelyik évben a hatodik életévüket betöltik. A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét. A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulókat a sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba. Ha a tanuló – a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – iskolába járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti.

Főbb adatok a fejlesztő nevelés-oktatás békéscsabai feladatellátási helyen a 2017/2018. tanévben

Adat

Békéscsabai feladatellátási hely

Tanulólétszám/fő

39

Csoportok száma

5

Csoportok létszáma/fő

27

Egyéni FNO-ban ellátottak létszáma/fő

12

A csoportok heti óraszáma/óra

115

Az egyéni FNO heti óraszáma/óra

51

FNO heti óraszáma összesen/óra

166

A FNO biztosításában közreműködő pedagógusok létszáma/fő

18

Ebből óraadó/fő

12

Az óraadók heti óraszáma/fő

79

Gyógypedagógiai asszisztensek létszáma/fő

6

 

 

 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül az Esély Pedagógiai Központ Óvoda,Általános Iskola,Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Együttnevelést segítő pedagógusok munkaközösségének céljai

Egyéni fejlesztési tervek

ADHD

 

Kapcsolattartó:                        Szabó Éva
                                               Telefon: 66/441-103
                                               Email: esely.szabo@gmail.com

 

Ugrás a lap tetejére