Ugrás a lap tetejére

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

FONTOS INFORMÁCIÓ
 
Az e-Ügyintézés felületen 2019. június 1-jét?l megnyílik a lehet?ség a szül?k részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú Intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Erre 2019. június 18-án 24 óráig van lehet?ségük a szül?knek. 
 
KÉPZÉSEK, LEHET?SÉGEK, ÚJ UTAK

A Szakiskolai Telephely – a Széchenyi ligetben található. Megyei beiskolázású intézményként Békéscsaba és vonzáskörzetéb?l várjuk mindazokat, akik a speciális oktatás keretében folytatják középiskolai tanulmányaikat.

KÉSZSÉGFEJLESZT? ISKOLA

A gyulai Pánczél Imre Tagintézményünkben csak Készségfejleszt? Iskolai keretek között történik a középfokú oktatás, nagy múltra tekint vissza az intézmény, és komoly tapasztalataik vannak az értelmileg akadályozott tanulók oktatásában. A képzés célja az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, fejlesztése, az egyéni képességek figyelembevételével történ? fejlesztés. Minimális elméleti ismeretek elsajátítása els?sorban gyakorlati tevékenységbe ágyazott ismeretszerzéssel. 2015-ben indult az Esély Pedagógiai Központban Békéscsabán a középsúlyos értelmi fogyatékosok középiskolai képzése. 9-10. évfolyamon a szakmatanulásra való felkészítés zajlik, míg 11-12. évfolyamon egyszer?bb szakmai modulok elsajátítása folyik.

9. EL?KÉSZÍT? ÉVFOLYAM

Szakiskolánkban az orientációs id?szakban a felhasználható tudás megalapozása történik. A közismereti tantárgyak mellett, szakmai el?készítés és alapozás folyik, mind az építészeti és kertészeti szakmacsoportok részére. A munkára való felkészítés, a felel?sségteljes munkavégzés szemléletének kialakítása els?dleges cél iskolánkban. A 9. el?készít? évfolyam a városban egyedülálló lehet?séget nyújt azon diákok számára, akiknek kudarcélményei, beilleszkedési nehézségei „elvették kedvüket” a tanulástól. Speciális mód-szereket alkalmazva igyekeznek pedagógusaink visszacsábítani ?ket az iskolapadba – nem is kevés sikerrel.

Hagyományos iskolarendszer? osztályainkban, kellemes környezetben és nem nagy létszámú osztályokban történik az oktatás, ahol gyógypedagógusok és szakoktatók legjobb képességük szerint, - összehangolva tevékenységeiket - képzik, tanítják a diákokat.

A 9. el?készít? évfolyam elvégzése után bátran indulhatnak új utakra a diákok, hiszen a Speciális Szakiskola több különböz? OKJ által elismert szakmalehet?séget kínál nekik.

JELENLEG FUTÓ SZAKISKOLAI SZAKMAI KÉPZÉSEINK
Iskolánkban mára a hagyományossá vált épít?ipari és kertészeti ágazatokban folyik a szakképzés, diákjaink képzési igényének és tanulási képességeinek figyelembevételével.A 9. el?készít? évfolyam elvégzése után az épít?ipari és kertészeti szakmacsoport által nyújtott 2, valamint 4 éves képzések várják a szakmát tanulni akarókat. A tanulók országos tanulmányi versenyeken mérhetik össze tudásukat egymással. Szakiskolánkban a parkgondozó szakképzés és a 2017-2018-as tanévt?l bevezetésre kerül? faiskolai kertész szakma tanulói a zöldfelületek (gyepfelületek, fák-cserjék, sziklakertek, növényágyak, kerti utak, játszóterek, vízfelületek) fenntartási munkáit és korszer? gépeinek kezelését, az önálló vállalkozás m?ködtetésének ismereteit sajátítják el évközben és a nyári gyakorlat ideje alatt.Virágköt? szakképzésben az itt továbbtanulók megismerik a hagyományos és legújabb kötészeti irányokat, növényalkalmazások szabályait, a ma divatos cserepes és vágott növények ismeretét. A diákok kereskedelmi és jogi alapismeretekre is szert tesznek, hogy akár egy virágüzletben is meg tudják állni a helyüket. Régi, új szakmánk a kerti munkás és a 4 éves kertész szakma is elérhet? a diákok részére. Mind a házikertben mind a mez?gazdasági üzemekben is használható szaktudást szerezhetnek, a Magyarországon jelent?s területen termesztett és különleges zöldségnövények termesztéstechnológiájának elméleti és gyakorlati elsajátításával. Az önálló vállalkozás m?ködtetésének ismereteit sajátítják el évközben és a nyári gyakorlat ideje alatt.

Az épít?ipari szakmacsoporton belül Szobafest? és k?m?ves szakmákat indítunk. Tanulóink biztonságos környezetben,felszerelt iskolai tanm?helyekben az iskola falain belül ismerkednek szakmájuk alapjaival és mesterfogásaival. Szakoktatóink felkészültségének köszönhet?en „éles helyzetben” is megmutathatják tudásukat az intézménykomplexum falain belül. Az épít?ipari szakmacsoportos tanulók a lakóház építését ismerhetik meg, az alapoktól a kéményig. Célunk olyan használható szakmai tudást adni a tanulóinknak, melyet a mindennapi életükben, saját otthonuk tekintetében is hasznosítani tudnak.

 

Love the Jordan replica Blogs really helpful finding good rep Jordans discord bobr5637#0978 Jordan taupe haze forgot to say DONE

Szakma megnevezése

Képzési id?

Parkgondozó

2 év

Virágköt?

2 év

Szobafest?

2 év

K?m?ves 

4 év

Faiskolai kertész (ÚJ szakma)

2 év

Kerti munkás

2 év

Kertész

4 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZAKISKOLÁBA VALÓ FELVÉTELHEZ ALAPKÖVETELMÉNY AZ ÉRVÉNYES SZAKÉRT?I VÉLEMÉNY MEGLÉTE. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY (SNI) MEGÁLLAPÍTÁSA, TÉNYE.
 

További életképek a Szakiskoláról (galéria)

Ugrás a lap tetejére