Ugrás a lap tetejére

Aktuális Hírek 2022

 

Békéscsabai Tankerületi Központ

Esély Pedagógiai Központ

EGYMI

Nyári ügyeleti és nyitvatartási rendje a következ?:

 

2022. június 29. szerda 9-13 óráig

2022. július 13. szerda 9-13 óráig

2022. július 27. szerda 9-13 óráig

2022. augusztus 10. szerda 9-13 óráig

2022. augusztus 24. szerda 9-13 óráig

 
 
Beiratkozással kapcsolatos információk:
 
Beiratkozás a Szakiskolába és a Készségfejleszt? Iskolába:
2022.június 23. 9:00-13:00,
2022.június 24. 10:00-16:00-ig
 
A 2022-2023-as tanévben az Esély Pedagógiai Központ SZAKISKOLÁJÁBA FELVETT tanulók listája:

72703645634

 

72760095945

72804239098

 

72704968596

72778125024

 

72699029395

72664757394

 

72664504961

72719702965

 

72629062376

72676981731

 

72664593148

72642231625

 

72642041157

72664158316

 

72708131993

72757514942

 

72664804458

72667941639

 

72630978369

72664694024

 

72663127899

72708104172

 

72772005056

 

A 2022-2023-as tanévben az Esély Pedagógiai Központ KÉSZSÉGFEJESZT? ISKOLÁJÁBA FELVETT tanulók listája: (békéscsabai telephely)

 

72797346028

72707812042

72721068017

Nyílt hét az Esély Pedagógiai Központban 2022.május 16-17-18.

osztály

pedagógus

id?pontok

tantárgy

1.osztály

Tipanucz Anita

 

Szudár Nóra

május 18. 1.óra

Magyar nyelv

2.osztály

Hajdú Andrea

május 16. 3. óra

magyar

3. osztály

Majer Mariann

 

Szudár Nóra

május 16. 1. óra

 

május 18. 4. óra

matematika

 

Magyar

4.osztály

Molnárné G Csilla

 

Gulyás Bianka

május 17. 3. Óra

 

május 17. 4.Óra

Magyar nyelv

 

Környezetismeret

5.osztály

Süt?né V Mónika

 

Szvarnasz Alexandrosz

május 16. 1. óra

 

május 16. 6. óra

természettudomány

 

összevont angol 4.-5.osztály

6.osztály

Vágner Erika

 

Bálint Gézáné

május 18. 1 óra

 

május 17. 1. óra

Magyar

 

Testnevelés

7.osztály

 

Vandlik Tamás

május 16. 6. óra

Matematika

8.a osztály

Mihályi István

május 18. 5.,6.óra

testnevelés

8.b osztály

Nagyné Zs Adrienn

május 18. 3. óra

Magyar nyelv

süni

Krizsán Csabáné

május 17. 1 óra

 

Kommunikáció

 

szivárvány

Kiss Ágnes

 

Bagyinkáné Gy?rfi Zsuzsanna

május 17. 2. óra

 

május 17. 4. óra

Olvasás-írás

 

Mozgásnevelés/ Testnevelés

 

Tisztelt Szül?k!

!TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLA ÉS ÓVODAKEZDÉS VÁLTOZÁSÁRÓL!

Tisztelt Szül?k! Kedves Tanulók!
 

Az általános iskolai és óvodai ellátásukat érint?en tájékoztatom Önöket, hogy az iskolakezdés
id?pontja kényszer? okok miatt megváltozik.
Vandháti út 3. szám alatti épületben az egyik kazánunk végleg tönkrement, nem javítható. A
másik kazán nem bírta el egyedüliként a terhelést, folyamatosan leállt, el?re vetítve, hogy a téli
id?szakban komoly problémák adódhatnak e miatt a megfelel? h?mérséklet tekintetében. Az
el?írásoknak megfelel? korszer? kazánok és melegvíz szolgáltató rendszer felállítása vált
haladéktalanul szükségessé. A munkálatokat a tankerület elrendelte és azt az ?szi szünetben
megkezdték. A mai egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptam a kivitelez?t?l, hogy pénteken
tudjuk leghamarabb az épületben megkezdeni az oktatást.
Nem szeretnénk a tanévet e miatt meghosszabbítani, ezért a 2022. április 20-21-22 napokra
tervezett tanítás nélküli munkanapokat el?re hozzuk a 2021. november 2-3-4 napokra.
Így a tavaszi szünet 2022. április 14-t?l április 19-ig fog tartani. A tervezettnél rövidebb lesz ezzel
a három nappal, míg az ?szi szünet -e kényszer okán- meghosszabbodik három nappal.

 

A november 2-3-4 napokra ügyeltet szervezünk, mely helyileg a Szakiskola épületében lesz.
(Békéscsaba Ligeti sor 2.sz) Az osztályf?nökök fogják Önöket ezzel kapcsolatban keresni, illetve
kérem Önöket, hogy jelezzék feléjük az ügyeleti igényüket. A fizet?s étkezéseket lemondtam
ezekre a napokra, de az ügyeletre jelentkez?k étkezése biztosítva lesz. Az ügyeletet asszisztens
kollégák fogják ellátni.
Köszönöm el?re is megértésüket és együttm?ködésüket!
Amennyiben kérdésük van, forduljanak hozzám bizalommal:
esely.szabo@gmail.com
tel.: 06-30-320- 9136
Jó egészséget mindenkinek!
Tisztelettel: Szabó Éva intézményvezet?

Az Esély Pedagógiai Központ szakiskolájába és készségfejleszt? iskolába felvételt nyert tanulók listája

 

71659620144

72384184979

72445573432

72459974139

72465370580

72520593741

72521606648

72544550777

72555392291

72579678759

72581062548

72596609862

72600077227

72616175532

72616780606

72800528486

 

 

Megjelent az EMMI rendelet az év végéig alkalmazandó rendelkezésekr?l:

Tisztelt Szül?k!

Tisztelt Szül?k Kedves Tanulók!

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES JELENLÉTI OKTATÁS INDÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Szül?k! Kedves Tanulóink!

A legfrissebb 177/2021. (IV. 15) Korm. rendelet alapján az alábbi tájékoztatást szeretném nyújtani:

2021. április 19 –t?l indul ismét a személyes jelenléttel történ? nevelés-oktatás az óvodai csoportjainkban és az 1-4. osztályig, tehát az alsó tagozatban.

Digitális munkarendben tanulnak továbbra is:

 • a szakiskolások,
 • a készségfejleszt? iskolások
 • és a fejleszt?-nevelés oktatásra járó tanulóink.

Az iskolában a gyermekfelügyeletet természetesen továbbra is biztosítjuk a helyben szokásos módon. A gyermekfelügyeletre való igényt jelezni kérjük, hogy az étkezést meg tudjuk szervezni!

Kollégiumi ellátás a fentieknek megfelel?en csak az ovisok és alsó tagozatos gyermekek részére lesz.

A szakiskolások részére a kiscsoportos felkészítés lehet?sége folytatódik.

A köznevelési intézmények és a szakképz? intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben m?ködik.

Kormányrendelet elérhet?: https://magyarkozlony.hu/

Kérjük továbbra is a járványügyi el?írások fokozott betartását, valamint azt, hogy csak egészséges gyermeket küldjenek iskolába, kollégiumba! El?re is köszönjük ebben való együttm?ködésüket mindannyiunk egészségvédelme érdekében!

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

Szabó Éva intézményvezet?

esely.szabo@gmail.com

+36/30 320 9136

Pánczél Imre Tagintézmény Tagintézményvezet?:

Örkényi-Nyist Kornélia

esely.nyist@gamil.com

+36/30 322-4913

 

Tisztelt Szül?k Kedves Tanulók!

A 2021. április 09-én kelt 167/2021 Kormányrendelet 5. pont alatti Záró rendelkezésében foglaltak alapján intézményünkben

2021. május 10-ig a Készségfejleszt? Iskolai nevelés-oktatás és a Szakiskolai nevelés-oktatás továbbra is digitális munkarendben folytatódik.

A rendelet az alábbi linken érhet? el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/167_2021_Korm_rendelet.pdf

Az óvodásokat, általános iskolásokat és a fejleszt? nevelés-oktatásban résztvev? gyermekeket, tanulókat 2021. április 19 napjától várjuk szeretettel a szokásos rendben, a járványügyi intézkedések betartása mellett!

Bármilyen kérdésük van, forduljanak hozzánk bizalommal! Mindenkinek jó egészséget kívánok vezet?társaim nevében is!

Üdvözlettel: Szabó Éva intézményvezet?

Tisztelt Szül?k!

2O2I. április l-t?l minden számlár?l- módosító, érvénytelenít? - ami az Áfa törvény hatálya alá tartozik, online adatot kell szolgáltatni a NAV fele.

A jogszabályi el?írásnak megfelelés érdekében a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény az étkezési térítési díjak vonatkozásában áttér az online számlázásra, ami a gyakorlatban azt jelenti a hónap utolsó munkanapj át megel?z? munkanapon fogják az étkezési igyintéz?k a számlákat generálni.

Tárgy hónapban március 30-án történik a számlák kiállítása, az átutalással kiegyenlit?k ezt követ?en fogiák megkapni a számlát. Az étkezési díjat készpénzzel fizet?k részére egy kés?bbi id?pontot fogunk biztosítani a térítési díjak rendezésére.

202l-ben az alábbi id?pontokban fogjuk a számlákat kiállítani:

- április 29

- május 28

- június 29

- július 29

- augusztus 30

- szeptember 29

- október 28

- november 29

- december 30

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét. 

Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény

Békéscsaba, 202l . március 24.

Tisztelt Szül?k!

Megjelent az Emberi Er?források Minisztere 18/2021 (III.6) EMMI határozta a köznevelési
intézmények által vészhelyzet idején biztosított gyermekfelügyeletr?l, valamint a Magyar
Közlönyben a Kormány 11/2021 (III.6) védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a
gyermekfelügyeletr?l kormányrendelet.

Ennek alapján a „digitális munkarend id?tartama alatt – a szül?, törvényes képvisel?
kérelmére az intézményvezet? gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni
felügyeletének megszervezésér?l. Ezen kérelem elektronikus úton benyújtható.”
Felkérik továbbá a szül?ket, hogy a gyermekfelügyeletet a legszükségesebb esetben –
különösen munkavégzés, védekezésben valórészvétel – vegyék igénybe.”
Fentiek alapján 2021. március 8-tól felügyelet igényelhet? az óvodások és tanulók számára.
Az indoklással ellátott kérelmet az intézményvezet?nek címezve írásban szükséges
benyújtani elektronikus úton az esely.szabo@gmail.com címre. Amennyiben az elektronikus
úton történ? kérelmezés akadályozott, abban az esetben személyesen leadható az
intézmény portáján (Békéscsabán a Vandháti út 3. sz. alatt; Gyulán a Pánczél Imre
Tagintézményben a Szent István 36. sz. alatt).

Békéscsaba, 2021. március 06.

Szabó Éva Intézményvezet?

 

A 17/2021. (III. 5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények m?ködését érint? egyes veszélyhelyzeti intézkedéseir?l alapján tájékoztatom Önöket, hogy

 • 2021. március 08.-március 31 között a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
 • 2021. április 01.-április 06. között tavaszi szünet lesz.
 • Els? személyes jelenlét? tanítási nap 2021 április 07. (szerda).
 • Ebben az id?szakban gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre, a kollégium is zárva tart.

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy eredetileg 2021.-04.07.-2021. 04. 09. között tanítás nélküli munkanapokat terveztünk. Ezt módosítjuk úgy, hogy a tanítás nélküli munkanapok átkerülnek március 29-30-31 napokra. Ezeken a napokon nem fognak a tanulók tananyagot kapni.

Minden egyéb napokon a Kréta rendszeren keresztül kerülnek megküldésre a tanulnivalók, a pedagógusokkal a megbeszélt platformon és módon tartják a kapcsolatot.

Amennyiben gond lenne a Kréta belépéssel kérem keressék az osztályf?nököt.

Kérdésükkel forduljanak bizalommal hozzánk továbbra is!

Mindenkinek jó egészséget kívánok a vezet?ség és munkatársaim nevében:

Szabó Éva intézményvezet?

esely.szabo@gmail.com

tel: +36 30 320 -9136

EMMI határozat megtekintése

 

Tisztelt Szül?k!

Kérjük, tekintsék meg az Evangélikus Egyházközség hitoktatásra vonatkozó
tájékoztatóját,és a hozzá tartozó kisfilmet.

Kisfilm link: https://www.youtube.com/watch?v=8kTRVcF-ve4

 

 

SzakMA tájékoztató Video : https://youtu.be/xGSRCE_gNa0

 

 

OKTATÁSI HIVATAL BÉKÉSCSABAI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK BÁZISINTÉZMÉNYI
PROGRAMJA

„Autizmussal él? gyermek az óvodai csoportomban”
Milyen problémákat, megoldandó helyzeteket teremt, ha autizmussal él? gyermekek vannak az óvodai csoportban.
Kérdéseket teszünk fel gyakorló óvodapedagógusoknak. A mindennapi életben megjelen? problémák megfogalmazására
kértük ?ket. Az el?adás során kollégáink adnak praktikus útmutatást a helyzetek autizmus specifikus módszer?
megoldására.

Id?pont: 2021. január 21. csütörtök 14.00. órától
Formája: online el?adás zoom rendszeren keresztül
A kérdéseket az alábbi linken lehet megírni:
https://docs.google.com/forms/d/1YF3IdNHUoszZrSAXRwkZmazpLD_myvbaiI2yUjw...
A kérdéseket 2021. január 18-án hétf? estig várjuk.
-  a regisztrációt kérjük szerda délig megtenni, utána küldjük a belépéshez szükséges kódot.
online elégedettségi kérd?ívek email címre lesznek kiküldve, melyek kitöltésével megköszönjük, ha segítik
   munkánkat

Regisztráció: https://docs.google.com/forms/d/1l8jocIl5JRpSdieJDEFCYkAiu3ddIXK2xJryRaO...
Elérhet?ség: Gubucz Ildikó Bázisintézményi koordinátor esely.bazis@gmail.com
Békéscsaba, 2021. 01. 11.

Szabó Éva
Intézményvezet? s.k.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A DIGITÁLIS MUNKAREND BEVEZETÉSÉR?L
Kedves Szül?k!
Tájékoztatom Önöket, hogy az Esély pedagógiai Központ EGYMI az emberi er?források minisztere
14/2020 (XI. 10.) EMMI határozata alapján, a fenntartói egyeztetés és döntés nyomán digitális
tanrenddel m?ködik a fejleszt? nevelés-oktatás, a szakiskola és a készségfejleszt? iskolai
feladatellátásban, az alábbiak biztosítása mellett 2020. 11. 11-t?l:

TÁJÉKOZTATÓ A DIGITÁLIS MUNKAREND BEVEZETÉSÉR?L (Letölthet? Teljes Dokumentum)

 

Esély Pedagógiai Központ EGYMI - Felvételi Tájékoztató 2019

 

 

 

Tájékoztatás a 2020/2021 tanévre történ? beiratkozásról

Tisztelt Szül?/Törvényes képvisel?!

Figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetésér?l szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata

a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi er?források minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

John Doe How can you tell your pair was fake, break it down for me, because minds look very authentic

 

Paid full price for fake yeezys off StockX
 1. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy lehet?ség szerint online módon küldje be gyermeke felvételi kérelmét az iskolába. Ehhez ideiglenes regisztrációra lesz szükségük a Kréta rendszerben.
 2. A felvételi kérelmek benyújtása:április 6. 0:00 órától 2020. április 24. 24:00 óráig?

Leírás a Kréta rendszeren keresztüli online felvételi kérelem beadásáról

 

Az Országos Ment?szolgálat koronavírus-tájékoztatója jelnyelven:

https://www.youtube.com/watch?v=8eTkW24nerU&feature=emb_logo

 

EFOP-3.1.6 projekt

Intézményi adatok - BÁZISINTÉZMÉNY-Közzétételi lista 2019/20

Intézményünk, az Esély Pedagógiai Központ EGYMI ismételten elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Örömmel teszünk eleget a következő három tanév során is a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai tudásmegosztó munkának.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk tudásmegosztó műhelymunkánkba!

-

Intézményi adatok - Közzétételi lista 2019/20A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

1.a   A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Békéscsaba

1.b   A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pánczél Imre Tagintézmény Gyula 

2.a  A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Békéscsaba

2.b  A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Pánczél Imre Tagintézmény Gyula

3.     Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

4.    A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

5.     A szakmai vizsgák eredményei évenkénti bontásban

6.     A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

7.     A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

8.     Vizsgaszabályzat

9.     Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

10.  Tanév helyi rendje - 2019/2020-as tanév

11.  A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

12.  A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

13.  A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

14.  A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke

15.  A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

 

 

 

EFOP-3.1.6-16-2017-00045 "Mindannyian mások vagyunk"

"Mindannyian mások vagyunk" A köznevelés esélyteremt? szerepének er?sítése a Békéscsabai Tankerületi Központban

Magyarország Kormányának felhívása a fejleszt? nevelés-oktatást és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, valamint az utazó gyógypedagógusi,utazó konduktori hálózatot m?ködtet? köznevelési intézmények számára , a korai iskolaelhagyást csökkent? és a min?ségi oktatáshoz való hozzáférést el?mozdító projektek megvalósítása érdekében.

Nike Mercurial Academy 7, Nike Mercurial Academy 6, Nike Mercurial Vapor 13 Academy Fg/mg - Boys' Grade School Laser Crimson/black/laser Crimson | Future Lab http://ebyaressport.com/168-nike-mercurial-academy-7-nike-mercurial-academy-6-nike-mercurial-vapor-13-academy-fg-mg-boys-grade-school-laser-crimson-black-l.html

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul t?zte ki a társadalmi felzárkózási és népesedési programok kezelését a köznevelés min?ségének fejlesztése útján, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. A cél eléréséhez a Kormány a fejleszt? nevelés-oktatást és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot m?ködtet? köznevelési intézmények fejlesztésével kíván hozzájárulni a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A projekt címe: "Mindannyian mások vagyunk" A köznevelés esélyteremt? szerepének er?sítése a Békéscsabai Tankerületi Központban

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-00045

Indítás: 2017. november 11.  

Zárás: 2020. október 31. 

Támogatás összege:-- millió Ft

Projekt státusza: Folyamatban lév?

 1. Pályázati felhívás 
 2. A projekt megvalósíthatósági tanulmánya (szakmai terve) 
 3. Intézményi pályázati programok, fotók (feltöltés folyamatban)

 

„Esetismertetések, közös szakmai értekezés az osztályomban / csoportomban lévő autista gyermekkel kapcsolatban. „

OKTATÁSI HIVATAL BÉKÉSCSABAI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI
KÖZPONTJÁNAK BÁZISINTÉZMÉNYI PROGRAMJA

„Esetismertetések, közös szakmai értekezés az osztályomban / csoportomban lév? autista
gyermekkel kapcsolatban. „

Id?pont: 2019. május 9. 14.00
Célcsoport: Az integráló intézményekb?l érkez? osztályf?nökök, pedagógusok,
óvodapedagógusok
Helyszín: Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejleszt? Iskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. sz.

Nike Mercurial Academy 7, Nike Mercurial Academy 6, Nike Mercurial Vapor 13 Academy Fg/mg - Boys' Grade School Laser Crimson/black/laser Crimson | Future Lab http://ebyaressport.com/168-nike-mercurial-academy-7-nike-mercurial-academy-6-nike-mercurial-vapor-13-academy-fg-mg-boys-grade-school-laser-crimson-black-l.html

13.30-14.00 Regisztráció, résztvev?k érkezése, vendégek fogadása
14.00-14.10 Megnyitó - Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központjának
képvisel?je
14.10-15.50 Kiscsoportos esetismertetések és közös szakmai értekezés az osztályomban /
csoportomban lév? autista gyermekkel kapcsolatban. - Andrej Lenke, Békefi Istvánné,
Fábián Dalma Réka, Fábián Edit, Sajben Kenyeres Márta, Sz?cs Zsuzsanna
15.50-16.00 Zárógondolatok, elégedettségi kérd?ívek kitöltése - Szabó Éva,
intézményvezet?
Jelentkezés: Süt?né Végvári Mónika Bázisintézményi koordinátor esely.bazis@gmail.com email címen 2019. május 6. (hétf?) 12.00 óráig.

A jelentkezéskor kérnénk a pedagógus nevét,munkakörét és az intézmény nevét, címét is.

Békéscsaba, 2019. április 26.
 

Szabó Éva
Intézményv ezet? s.k.
Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola és Készségfejleszt? Iskola és Kollégium2. félévi egészségügyi szűrések, oltások Gyula

félévi  egészségügyi szűrések, oltások

2019.01.30. - Védőnői szűrés

2019.02.06. - Védőnői szűrés

2019.02.13. - Védőnői szűrés

2019.02.27. - Iskolaorvosi szűrés

2019.03.06. - Iskolaorvosi szűrés

2019.03.20. - Hepa B. oltás

2019.03.27. - Pót: Orvosi szűrés, Hepa B. oltás, Védőnői szűrés

2019.04.10. - H.P.V. oltás

2019.04.17. - H.P.V. pótoltás, tisztasági vizsgálat 

„ÚJRA -ÚJRAPAPÍR és más hulladékok!” projekt

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgy?jtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” cím? pályázat keretében az „ÚJRA -ÚJRAPAPÍR és más hulladékok!” projekt keretében valósul meg.

Nike Air Max Plus Legend Of Her, Nike Air Vapormax Plus Bright Crimson, Nike Air Max Plus - Women's Pale Ivory/black/bright Crimson | Legend Of Her http://cpescortservice.com/968-nike-air-max-plus-legend-of-her-nike-air-vapormax-plus-bright-crimson-nike-air-max-plus-women-s-pale-ivory-black-bright-crimson.html
Nike Mercurial Academy 7, Nike Mercurial Academy 6, Nike Mercurial Vapor 13 Academy Fg/mg - Boys' Grade School Laser Crimson/black/laser Crimson | Future Lab http://ebyaressport.com/168-nike-mercurial-academy-7-nike-mercurial-academy-6-nike-mercurial-vapor-13-academy-fg-mg-boys-grade-school-laser-crimson-black-l.html
foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

Támogatás összege: 2 623 500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

 

Az projekt célja, hogy az Esély Pedagógiai Központ Szakiskolájának hallgatói közöségében a szelektív hulladékgy?jtés népszer?sítse valamint a hulladékok újrahasználatának lehetséges módjait megmutassa elméleti és gyakorlati oldalról is. Kiemelt szerep jut a projekt keretében a környezeti nevelésnek valamint a felel?s magatartás és ahhoz szükséges információk elsajátításának. Ennek eszközei: 3 napos környezettudatos tábor, amely egyben egy hulladékgy?jt? akciót is magába foglal a Sebes-Körösön; 1 napos tanulmányút, amely során az üveggyártás lépéseivel ismerkedhetnek meg a hallgatók, az Európai Hulladékcsökkentési hét keretébe a hallgatók által újrahasznosított anyagokból készített kiállítás, valamint egy környezeti szemléletformáló interaktív kiállításon való részvétel. Az oktatók számára pedig egy tájékoztató rendezvény is megrendezésre kerül, hogy saját ismereteiket is b?víthessék e témában.

 

Felvételi Tájékoztató középiskolába 2018

Felvételi Tájékoztató

A békéscsabai Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI felvételt hirdet középiskolába jelentkező sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók részére.   

 

A tájékoztató letöltése

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül az Esély Pedagógiai Központ Óvoda,Általános Iskola,Szakiskola és Készségfejleszt? Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

Adidas Swift Run ASH Pearl Off White, Adidas Swift Run ASH Pearl & Off White Womens Shoes, Adidas Adizero 5-star 7. 0 Adimoji - Men's - Football - Shoes - White/ash Pearl/off White /ash Pearl/off White | Width - D - Medium | Goat http://script-arsenal.com/937-adidas-swift-run-ash-pearl-off-white-adidas-swift-run-ash-pearl-off-white-womens-shoes-adidas-adizero-5-star-7-0-adimoji-men-s.html
Nike Zoom Fly Light Blue, Nike Zoom 2k Light Blue, Nike Zoom Freak 1 - Men's - Basketball - Shoes - Antetokounmpo, Giannis - Light Cream/pacific Blue/fir Antetokounmpo, Giannis | Light Cream/pacific Blue/fir | Width - D - Medium http://incheon2014.kr768-nike-zoom-fly-light-blue-nike-zoom-2k-light-blue-nike-zoom-freak-1-men-s-basketball-shoes-antetokounmpo-giannis-light-cream-pac.html
foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízs? hagyományokkal rendelkez?, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelel? módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaérték?, m?ködésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkez?, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen m?ködik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezet? által kijelölt pedagógus közrem?ködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztel? mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Együttnevelést segít? pedagógusok munkaközösségének céljai

Egyéni fejlesztési tervek

ADHD

Meghívó 2018.10.18 Találkozásom az autizmussal

Kapcsolattartó:                        Szabó Éva
                                               Telefon: 66/441-103
                                               Email: esely.szabo@gmail.com

Oldalak

Ugrás a lap tetejére