Ugrás a lap tetejére

Aktuális Hírek 2020

Esély Pedagógiai Központ EGYMI - Felvételi Tájékoztató 2019

 

 

 

Tájékoztatás a 2020/2021 tanévre történő beiratkozásról

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata

a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

  1. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint online módon küldje be gyermeke felvételi kérelmét az iskolába. Ehhez ideiglenes regisztrációra lesz szükségük a Kréta rendszerben.
  2. A felvételi kérelmek benyújtása:április 6. 0:00 órától 2020. április 24. 24:00 óráig

Leírás a Kréta rendszeren keresztüli online felvételi kérelem beadásáról

 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Törvényes képviselők!

Intézményünkben a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyar Katolikus Egyház tart hittan foglalkozásokat a tanulóknak.

A mellékelt nyilatkozatot azoknak a szülőknek kell kitölteni és április 24-ig visszajuttatni az intézménybe e-mailen, vagy postai úton, akik változtatni szeretnének a 2019/2020-as tanévhez képest gyermekük hit vagy erkölcstan oktatásán a 2020/2021-es tanévtől.

e-mail cím: bcs.eselypedagogia@gmail.com

Letölthető Nyilatkozat

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal! Elérhetőségem munkaidőben: +36-30/320 9552

Köszönjük az együttműködést!

Zsilákné Timkó Réka

intézményvezető-helyettes

 

 

Az Országos Mentőszolgálat koronavírus-tájékoztatója jelnyelven:

https://www.youtube.com/watch?v=8eTkW24nerU&feature=emb_logo

Békéscsabai Gyermekélelmezési intézmény tájékoztatója

/sites/default/files/Dokumentumok/Corona/Etkeztetes2020.pdf

Kedves Szülők!

 A mai napon az osztályfőnökök felvették Önökkel a kapcsolatot. Az elkövetkezőkben a Kréta felületén keresztül fogják megkapni az otthoni feladatokat. Ugyancsak a Krétán keresztül tudnak visszajelzést küldeni az előrehaladásukról, segítséget kérni a pedagógustól. Akiknél nem biztosított az internet hozzáférés, azok a tanulók csomagban kapják meg a feladatokat.
Az előző tájékoztatásnak megfelelően Gyulán keddig, a Békéscsabán tanulók szerdáig tudnak a tankönyvekért, a személyes felszerelésekért bejönni. 
Egyéb ügyintézési igényüket telefonon jelezzék, a kért igazolásokat postázzuk.
 
 
 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

 
1. 2020. március 16 napjától intézményünk oktatási célját tekintve zárva tart.
2. Ügyeletet csak a járvánnyal kapcsolatos feladatot, valamint közfeladatot ellátó szülők gyermekei részére tudunk biztosítani, 8.00-17.00 óra között. Az ügyeletet maximum 5 fős kiscsoportokban szervezzük meg. Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy ebben az esetben is fenn állhat a fertőzés veszélye. 
3. Az osztályfőnökök hétfői nap délelőttjén keresni fogják Önöket, kérem legyenek telefonos elérhetőségben. Amennyiben hétfőn 11.00 óráig nem kapnának hívást, kérem jelentkezzenek a szükséges tájékoztatásért az alábbi számokon:
Gyula-Pánczél Imre Tagintézmény: 06-66-463-167
Békéscsaba - Szakiskola: 06-66- 442-518
Békéscsaba - Általános Iskola: 06-66- 328- 064
4. Kérjük a gyermekek felszerelését az otthoni tanulás biztosítása és a fertőtlenítés elvégzése miatt vigyék haza. Erre kijelölt időpontok:
Gyula, Pánczél Imre Tagintézmény: hétfőn 10.00 - 18.00 óra között és kedden 12.00-18.00 óráig. 
Békéscsaba, Szakiskola: kedden és szerdán 7.00-17.00 között 
Békéscsaba, Általános Iskola: kedden és szerdán: 7.00-17.00 között.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hazaküldött könyvekre vigyázzanak, mert azokat az ismételt iskolakezdésnél kötelesek visszahozni.
5. Minden fenti információ érvényes az óvodába járó gyermekek esetére.
6. Iskolai ügyintézés csak telefonon keresztül történik. A kért igazolásokat, vagy dokumentumokat postázzuk.
7. Étkezés: A gyermekek étkeztetése központilag lemondásra került. 
8. KIEMELTEN KÉRJÜK, HOGY GYERMEKÜKET EZ IDŐSZAKBAN OTTHON TARTSÁK, KERÜLJENEK MINDENFÉLE KÖZÖSSÉGI PROGRAMOT!
9. Kérjük, hogy a továbbiakban is csak hivatalos helyről tájékozódjanak a Korona vírussal kapcsolatos információkról:

A kormány erre a célra létrehozott honlapja:

https://koronavirus.gov.hu/#/

Üdvözlettel: az Iskolavezetés

EFOP-3.1.6 projekt

Intézményi adatok - BÁZISINTÉZMÉNY-Közzétételi lista 2019/20

Intézményünk, az Esély Pedagógiai Központ EGYMI ismételten elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Örömmel teszünk eleget a következő három tanév során is a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai tudásmegosztó munkának.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk tudásmegosztó műhelymunkánkba!

-

Intézményi adatok - Közzétételi lista 2019/20A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

1.a   A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Békéscsaba

1.b   A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pánczél Imre Tagintézmény Gyula 

2.a  A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Békéscsaba

2.b  A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Pánczél Imre Tagintézmény Gyula

3.     Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

4.    A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

5.     A szakmai vizsgák eredményei évenkénti bontásban

6.     A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

7.     A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

8.     Vizsgaszabályzat

9.     Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

10.  Tanév helyi rendje - 2019/2020-as tanév

11.  A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

12.  A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

13.  A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

14.  A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke

15.  A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

 

 

 

EFOP-3.1.6-16-2017-00045 "Mindannyian mások vagyunk"

"Mindannyian mások vagyunk" A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Békéscsabai Tankerületi Központban

Magyarország Kormányának felhívása a fejlesztő nevelés-oktatást és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, valamint az utazó gyógypedagógusi,utazó konduktori hálózatot működtető köznevelési intézmények számára , a korai iskolaelhagyást csökkentő és a minőségi oktatáshoz való hozzáférést előmozdító projektek megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózási és népesedési programok kezelését a köznevelés minőségének fejlesztése útján, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. A cél eléréséhez a Kormány a fejlesztő nevelés-oktatást és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot működtető köznevelési intézmények fejlesztésével kíván hozzájárulni a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A projekt címe: "Mindannyian mások vagyunk" A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Békéscsabai Tankerületi Központban

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-00045

Indítás: 2017. november 11.  

Zárás: 2020. október 31. 

Támogatás összege:-- millió Ft

Projekt státusza: Folyamatban lévő

  1. Pályázati felhívás 
  2. A projekt megvalósíthatósági tanulmánya (szakmai terve) 
  3. Intézményi pályázati programok, fotók (feltöltés folyamatban)

 

„Esetismertetések, közös szakmai értekezés az osztályomban / csoportomban lévő autista gyermekkel kapcsolatban. „

OKTATÁSI HIVATAL BÉKÉSCSABAI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI
KÖZPONTJÁNAK BÁZISINTÉZMÉNYI PROGRAMJA

„Esetismertetések, közös szakmai értekezés az osztályomban / csoportomban lévő autista
gyermekkel kapcsolatban. „

Időpont: 2019. május 9. 14.00
Célcsoport: Az integráló intézményekből érkező osztályfőnökök, pedagógusok,
óvodapedagógusok
Helyszín: Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. sz.

13.30-14.00 Regisztráció, résztvevők érkezése, vendégek fogadása
14.00-14.10 Megnyitó - Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központjának
képviselője
14.10-15.50 Kiscsoportos esetismertetések és közös szakmai értekezés az osztályomban /
csoportomban lévő autista gyermekkel kapcsolatban. - Andrej Lenke, Békefi Istvánné,
Fábián Dalma Réka, Fábián Edit, Sajben Kenyeres Márta, Szűcs Zsuzsanna
15.50-16.00 Zárógondolatok, elégedettségi kérdőívek kitöltése - Szabó Éva,
intézményvezető
Jelentkezés: Sütőné Végvári Mónika Bázisintézményi koordinátor esely.bazis@gmail.com email címen 2019. május 6. (hétfő) 12.00 óráig.

A jelentkezéskor kérnénk a pedagógus nevét,munkakörét és az intézmény nevét, címét is.

Békéscsaba, 2019. április 26.
 

Szabó Éva
Intézményv ezető s.k.
Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

2. félévi egészségügyi szűrések, oltások Gyula

félévi  egészségügyi szűrések, oltások

2019.01.30. - Védőnői szűrés

2019.02.06. - Védőnői szűrés

2019.02.13. - Védőnői szűrés

2019.02.27. - Iskolaorvosi szűrés

2019.03.06. - Iskolaorvosi szűrés

2019.03.20. - Hepa B. oltás

2019.03.27. - Pót: Orvosi szűrés, Hepa B. oltás, Védőnői szűrés

2019.04.10. - H.P.V. oltás

2019.04.17. - H.P.V. pótoltás, tisztasági vizsgálat 

„ÚJRA -ÚJRAPAPÍR és más hulladékok!” projekt

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgy?jtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” cím? pályázat keretében az „ÚJRA -ÚJRAPAPÍR és más hulladékok!” projekt keretében valósul meg.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

Támogatás összege: 2 623 500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

 

Az projekt célja, hogy az Esély Pedagógiai Központ Szakiskolájának hallgatói közöségében a szelektív hulladékgy?jtés népszer?sítse valamint a hulladékok újrahasználatának lehetséges módjait megmutassa elméleti és gyakorlati oldalról is. Kiemelt szerep jut a projekt keretében a környezeti nevelésnek valamint a felel?s magatartás és ahhoz szükséges információk elsajátításának. Ennek eszközei: 3 napos környezettudatos tábor, amely egyben egy hulladékgy?jt? akciót is magába foglal a Sebes-Körösön; 1 napos tanulmányút, amely során az üveggyártás lépéseivel ismerkedhetnek meg a hallgatók, az Európai Hulladékcsökkentési hét keretébe a hallgatók által újrahasznosított anyagokból készített kiállítás, valamint egy környezeti szemléletformáló interaktív kiállításon való részvétel. Az oktatók számára pedig egy tájékoztató rendezvény is megrendezésre kerül, hogy saját ismereteiket is b?víthessék e témában.

 

Felvételi Tájékoztató középiskolába 2018

Felvételi Tájékoztató

A békéscsabai Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI felvételt hirdet középiskolába jelentkező sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók részére.   

 

A tájékoztató letöltése

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül az Esély Pedagógiai Központ Óvoda,Általános Iskola,Szakiskola és Készségfejleszt? Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízs? hagyományokkal rendelkez?, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelel? módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaérték?, m?ködésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkez?, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen m?ködik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezet? által kijelölt pedagógus közrem?ködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztel? mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Együttnevelést segít? pedagógusok munkaközösségének céljai

Egyéni fejlesztési tervek

ADHD

Meghívó 2018.10.18 Találkozásom az autizmussal

Kapcsolattartó:                        Szabó Éva
                                               Telefon: 66/441-103
                                               Email: esely.szabo@gmail.com

Oldalak

Ugrás a lap tetejére